Visma EG Tekstil

Med erhvervs-gruppen, danmark a|s’ brancheløsning til tekstilvirksomheder, som er baseret på en Visma løsning, får brugerne en fleksibel standardløsning.

Løsningen er bygget op omkring sæson/dessin/farve/størrelse, som er gennemgående overalt i systemet.(UK og europæiske størrelser).
En ny sæson starter i designafdelingen, og systemet holder styr på dokumentation, tegninger, styklister, og kollektionsprøver.

Når en kollektionsprøve er godkendt, opretter produktionsafdelingen detaljerede styklister og produktionsruter. Salgsafdelingen kan herefter gå i gang med at sælge sæsonens varer, og ordrerne oprettes løbende i systemet.

På baggrund af de indkomne ordrer udfører systemet løbende behovsberegninger til produktion af egne varer og til indkøb af råvarer og handelsvarer.

Salgsafdelingen kan løbende følge med i hvorledes salget udvikler sig pr kunde pr dessin og sammenligne med salget i de tidligere sæsoner.

Systemet styrer prissætningen individuelt pr. marked pr. kunde.

Når færdigvarerne er kommet på lager starter pakningen til de enkelte kunder, og der gøres klar til forsendelse. Forsendelse kan tilknyttes Post Danmarks forsendelsessystem eller andre lignende systemer.

Systemet styrer også fremvalutering og dermed også forfaldstidspunkt for leverancen.

Vores Visma Tekstilløsning kan også være i online kontakt med SKAT's IT system, og import– og eksport opgaverne via internettet, hvilket blandt andet betyder at løsningen styrer toldfrit lager.   

Systemet giver brugerne mulighed for en stram styring af vareflowet i virksomheden med løbende status på restordrer og aftalte leveringstider.

Her er nogle at de funktioner som vores Visma EG Tekstil løsning indeholder:

 • Automatisk oprettelse af varianter pr dessin (str./farve/kvalitet)
 • Automatisk oprettelse af styklister for egen producerede dessiner
 • Forkalkulation pr dessin (materialer/tid)
 • Salg med hovedordrer og suppleringsordrer
 • ”Kvik” billede til hurtig oprettelse af telefonordrer
 • Restordrehåndtering
 • Opdateret lageroversigt (aktuelt på lager, solgt ej leveret, købt ej modtaget)
 • Produktionsforslag hvis egen produktion (råvareindkøb/råvarelager)
 • Partistyring af råvarer
 • Nettokapacitetsbehov ved egen produktion (tidsforbrug pr. ressource)
 • Indkøbsordrer genereres via behovsberegning (kan mailes automatisk)
 • Styring af afskibningstidspunkter (vedr. indkøb fra Østen)
 • Disponeringsliste (hvilke varer i hvilke mængder i hvilke uger)
 • Pakkelister vedr. produktioner i tredjelande
 • Nakkelabels med eller uden priser
 • Elektronisk styring af toldlager
 • On-line rapportering til SKAT
 • Ekspeditionsliste (dessin/leveringsuge/kunde)
 • Følgesedler
 • Styring af eksternt lager
 • Automatisk fakturering
 • Fakturering for datterselskaber i udlandet

Kontakt os for nærmere oplysninger.