C5 Arkitekt og Ingeniør

erhvervs-gruppen, danmark a|s har udvilket en effektiv brancheløsning specielt til rådgivende ingeniører og arkitekter til styring af projekter. Modulet blev i 1996 udviklet til Microsoft XAL og 2009 integrerede vi løsningen i Dynamics C5. Basisløsningen kræver kun C5 licens til finans-, debitor- og projektmodulet samt VAR-runtime, hvilket gør den meget billig at komme igang med. Løsningen kan udvides med bl.a. kreditorstyring, indkøb, løn og dimensioner (afdeling, bærer og formål). Alt er fuldt integreret.

Vores modul håndterer nedenstående honoreringsformer, og deraf affødte metoder til opgørelse af igangværende projekter.

  • Færdighedsgrad, fast pris. Igangværende arbejde opgøres på grundlag af færdighedsgraden.
  • Medgået tid, til medarbejdernes kostpris. Igangværende arbejde opgøres på grundlag af faktisk tidsforbrug, baseret på medarbejders kostpris, udlæg, omkostninger med tillæg.
  • Medgået tid, aftalt salgspris pr. time. Igangværende arbejde opgøres på grundlag af aftalte timepriser for fastlagte typer arbejde.

For projekter kan der løbende rapporteres om:

  • Igangværende arbejder
  • Budgetteret vs realiseret
  • Oparbejdet honorar
  • Faktureret honorar
  • Registrerede omkostninger

Op- og nedskrivninger af igangværende projekter foretages nemt og enkelt – og med fuld integration igennem hele systemet.

Vi har udbygget projektmodulet, så det kan underopdeles i et vilkårligt antal afsnit (ofte faseopdelinger i entrepriser, projekt-/byggefaser m.v.).

Modulet indeholder også faciliteter til styring af medarbejdernes ferie- og overtid samt skyldige omkostninger (forpligtelser). Anvendes Microsoft SQL server som database, leverer vi også online rapporter med, som er lavet i Microsoft SQL Reporting Services. Herved kan den enkelte medarbejder selv se/udskrive sagsstatus, sagsopfølgning, ferie- og overtid m.v. (alle online rapporter kan med ét "klik" overføres til Excel regneark, PDF eller sendes pr. mail - uden ekstra omkostninger for Jer).

Vi har også udviklet et særskilt program til tidsregistrering, hvor den enkelte medarbejder kan registrerer sine timer pr. sag, afsnit og art (faggruppe). Når ugesedlen er færdig kan den enten godkendes af nærmeste chef eller overføres direkte til C5, hvor ugesedler hentes ind i projektkladden så tidsregistreringerne kan blive bogført ind på projekter, finans m.v. Denne løsning forudsætter at der benyttes Microsoft SQL server som database, men til gengæld spares der penge på antallet af C5 brugerlicenser.

c5_ugeseddel

I vores tidsregistrering er der også mulighed for fleksibel søgning efter sagsnavn, ansvarlig, afsnit, arter/faggrupper.

Kontakt os på 86 84 83 00 eller Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. og aftal tidspunkt for en uforpligtende demonstration.