Visma EG Produktion

EG | Produktionsstyring til Visma Business

Produktionsstyringsmodulet til Visma Business indeholder alle væsentlige funktioner der understøtter håndteringen af produktionsordrer i dagligdagen. Modulet er velegnet til såvel ordreproducerende, som serieproducerende virksomheder.

mps1 

Produktionsordrekartoteket

Det daglige arbejde med produktionsordrer foregår i produktionsordrekartoteket. På produktionsordre kartoteket, kan man se de overordnede informationer om produktionsordrerne, og via knapperne i højre side, kan man udføre funktioner, der gør det nemt at arbejde med den enkelte produktionsordre.

Stykliste og Rute

Styklisten og ruten fremgår direkte under fanebladet [Oversigt] så man hurtigt har overblik over hvad der skal benyttes at materialer og tid for at producere. Styklistedelen beskriver de materialer der skal benyttes til produktionen, og rutedelen beskriver de operationer som produktionen skal gennemløbe. Hver operation afvikles på en ressource, der f.eks. kan være en maskine eller en mand.

Ordreflow Produktionsafvikling

mps2Med produktionsmodulet opnår man en effektiv styring af ordreflowet i produktionen.

Efter udfoldelse af styklisten og ruten kan man forkalkulere produktionen.

Man har løbende overblik over hvad der er brugt af materialer og tid på den enkelte produktionsordre og kan følge dens stadie.

Med planlægningsdelen giver systemet overblik over gennemløbstiden for den enkelte produktionsordre.

Benytter man projektmodulet kan man knytte de enkelte produktionsordrer samme i et projekt og opnår hurtigt overblik over de produktionsordrer der indgår i projektet og kan se hvilket stadie de enkelte produktionsordrer har.

Efter tilendebragt materiale- og tidsregistrering kan produktionen efterkalkuleres og holdes op imod forkalkulationen.

Planlægning af produktionsordre – fremad eller bagud – med begrænset eller ubegrænset kapacitet

Efter afvikling af planlægningen i Visma, kan der udskrives en produktionsplan, der visualiserer plandata fra Visma. Hermed opnås et optimalt overblik over den planlægning som Visma har foretaget, og planlæggeren kan efterfølgende omplanlægge udvalgte produktioner i Visma, for at gå planen til at ”gå op”.

Eksempel på produktionsplaner

Plan der viser belægningen pr. ressource pr. uge. Rapporten kan afgrænses på fra/til ressource, og fra/til dato.

mps3

Plan, hvor ressource M1 er ekspanderet, og viser de produktioner der er planlagt på ressource.

Samtidig er uge 21 ekspanderet, så man kan se belægningen på den enkelte dag i uge 21

mps4 

EG | Produktionsstyring til Visma Business

-         funktionsoversigt

Oprettelse af produktionsordrer

 • Produktionsordrer oprettes som produktion til lager eller som ordreproduktion ud fra salgsordrer.
 • Styklisten og ruten kommer fra stamdata fra produktionsvaren og kan tilpasses på den enkelte produktionsordre.

Forkalkulation

 • På baggrund af styklisten og ruten gemmes forkalkulationen for produktionsordren, så man har et billede af kostprisgrundlaget for produktionen.

Planlægning

 • Med planlægningsmodulet får man overblik over hvornår man skal afvikle de enkelte produktionsordrer for at kunne levere til tiden.

Indkøb

 • Man kan foretage indkøb direkte fra den enkelte styklistelinje – alternativt kan man på tværs af produktionsordrer foretage indkøb via bestillingsforslag der også tager hensyn til lagerbeholdning og f.eks. min/max.
 • For den enkelte styklistelinje kan man vi statusstyring angive om man har håndteret linjen – altså er der taget action på f.eks. indkøb.

Efterkalkuation / økonomistyring

 • Når produktionen er tilendebragt kan produktionen efterkalkuleres og man har fuldt overblik og sporbarhed over hvad der er brugt af materialer og tid på den enkelte produktion – og man kan sammenligne efterkalkulationen med forkalkulationen og dermed se hvad der gik godt og hvad der gik mindre godt.
 • Man kan nemt se hvad tilsvarende produktioner og processer har kostet via enkelte oversigtsbilleder.
 • Produktionsmodulet er integreret med finans, så man i finansmodulet kan se timer og materialer der er i arbejde i produktionen.

Integration til tegneprogram / Inventor

 • Benytter man et tegneprogram til generering af stykliter kan disse importeres til Visma og dermed danne baggrund for oprettelse af produktionsordren.

 Integration til Rob-Ex Gantt

 • Modulet er integreret med den elektronisk Gantt tavle ”Rob-Ex Gantt”. Med Rob-Ex kan man via ”drag and drop” foretage planlægning af de enkelte operationer.

 Integration til EG | Jobstyring

 • Modulet er integreret med vores jobregistreringsmodul, der opsamler komme/gå og tidsregistreringer på de enkelte operationer. Vi har desuden erfaring med import at tidsregistreringer fra maskinsoftware.

Kontakt erhvervs-gruppen, danmark a|s, for yderligere informationer.